ANALIZA PROIZVODA

www.farmer.ba i „Konsalting za hranu – Food Consulting“ iz Sarajeva koja se bavi provjerom kvaliteta proizvoda i mikrobiološkom kontrolom u ovlaštenim laboratorijama su potpisali sporazum o saradnji, tako da „Farmeri“ u BiH imaju mogućnost analize vlastitih proizvoda/hrane, koju ćemo prezentirati u sklopu www.farmer.ba i koja će biti predstavljana našim građanima kao provjerena i sigurna za konzumaciju.

Više informacija na info@farmer.ba ili 061/250-502

 • Food Consulting |
  Farmer Ba

 • Food Consulting

 • Minimalno trajanje ugovora

 • FARMER.ba

 • OSNOVNI
 • od 150km Mjesecno

 • Postavka procedura sigurnosti

 • Monitoring / kontrola proizvodnih uslova

 • Monitoring / Kontrola proizvoda

 • 3 mjeseca

 • OSNOVNI PAKET

 • 10km Facebook kampanja

 • Postavljanje preporuke garancije sa logom

 • NAPREDNI
 • od 250km Mjesecno

 • Postavka procedura sigurnosti

 • Monitoring / kontrola proizvodnih uslova

 • Monitoring / Kontrola proizvoda

 • Konsalting

 • Dokumentirati / odrzavati sistem sigurnosti

 • 6 mjeseca

 • Standardni PAKET

 • 20km Facebook kampanja

 • Postavljanje preporuke garancije sa logom

 • PAKET PLUS
 • od 350km Mjesecno

 • Postavka procedura sigurnosti

 • Monitoring / kontrola proizvodnih uslova

 • Monitoring / Kontrola proizvoda

 • Konsalting

 • Dokumentirati / odrzavati sistem sigurnosti

 • Uspostava kruznog prenosa infromacija zakonska legislativa-vlasnik-potrosac

 • 12 mjeseca

 • STANDARD PAKET

 • 30km Facebook kampanja

 • Postavljanje preporuke garancije sa logom

 • MEGA PAKET
 • od 700km Mjesecno

 • Postavka procedura sigurnosti

 • Monitoring / kontrola proizvodnih uslova

 • Monitoring / Kontrola proizvoda

 • Konsalting

 • Dokumentirati / odrzavati sistem sigurnosti

 • Uspostava kruznog prenosa infromacija zakonska legislativa-vlasnik-potrosac

 • Provjera i dokumentovanje kvaliteta sirovine

 • Provjera i dokumentovanje kvaliteta proizvodnje

 • Implementacija standarda (HACCAP, GLOBALG.A.P., IFS, ISO i dr.)

 • 12 mjeseca

 • Premium PAKET

 • 40km Facebook kampanja

 • Postavljanje preporuke garancije sa logom