1. Panel diskusiju na temu: Prava i zakonske obaveze privrednika u sektoru sigurnog poslovanja sa hranom


Economic Advisor organizuje 1.Panel diskusiju na temu:"Prava i zakonske obaveze privrednika u sektoru sigurnog poslovanja sa hranom".

Bosna i Hercegovina u pristupanju euroatlantskim organizacijama ima veliku obavezu usklađivanja svojih zakona sa propisima tih organizacija. Jedna od značajnih obaveza je usklađivanje propisa i praksi u poslovanju sa hranom. U isto vrijeme, subjekti u poslovanju sa hranom su često suočeni sa zbunjujućim zakonskim obavezama, a prilikom traženja savjeta uglavnom ili ih ne dobiju nikako ili neblagovremeno. Rezultat je da njihovo poslovanje može biti u suprotnosti sa zakonskim odredbama, što sa sobom nosi i finansijsko sankcionisanje.

Učesnici će imati mogućnost da kroz interaktivni pristup preispitaju svoje poslovanje, tj. postupanje u skladu sa pozitivnim zakonskim aktima, otklone sva pitanja i dileme s kojima se svakodnevno susreću, te da blagovremeno primjene zakonske odredbe kako ne bi bili predmet inspekcijskih mjera, odnosno finansijskog sankcionisanja.

Economic Advisor je prva bh. kancelarija za privredno savjetovanje i kreirana je sa ciljem pružanja savremenog poslovnog savjetovanja na domaćem tržištu i u uslovima globalnih tržišnih kretanja.

Znajući za ove probleme, Economic Advisor pruža kvalitetne informacije od kompetentnih lica te Vas poziva da svoje nedoumice izložite na 1. Panel diskusiji, koja se održava 04.09.2020. godine (petak) u hotelu Tarčin Forest Resort&Spa.

- Agenda

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!