Šta je potrebno da se pokrene zadruga u BiH, odnosno FBiH?


 

Za registraciju zadruge je nadležan Opštinski sud, te je prema zakonu potrebno sljedeće:

1. Ugovor o osnivanju;

2. Zadružna pravila;

3. Rješenje porezne uprave das u osnivači izmirili porezne obaveze;

4. Izjava osnivača da nisu osnivači ni jedne druge zadruge ni pravne osobe na teritoriji BiH;

5. Donošenje Odluka za izbor predsjednika Skupštine, članova Upravnog odbora, članova Nadzornog odbora, direktora i Odluke o usvajanju Zadružnih pravila.

Izjave članova organa (ovjerene u općini) da prihvaćaju funkcije na koje su izabrani(predsjednici skupštine, Nadzornog i Upravnog odbora da prihvaćaju funkciju predsjednika, a ostali članovi Upravnog i Nadzornog odbora da prihvaćaju rad u organima zadruge:

1. Izjava (ovjerena) v.d. direktora da prihvaća funkciju direktora

2. Ovjereni potpisi osoba za zastupanje u zemlji i inostranstvu

3. Popunjeni obrasci.

Procedura izrade dokumenata, kao i priprema za predaju na sud, zahtjeva dosta pravnog znanja, te savjetujemo da istu ne sačinjavate sami.

Ukoliko istu budete sačinjavali sami, registracija će trajati sve dok ne napravite sve ispravke u skladu sa zahtjevom suda, a to će vas koštati puno para i vremena.

Svakako nam se možete obratiti ukoliko vam je potrebna izrada istih. 

Ako imate dodatnih pitanja možete nam se obratiti za pravni savjet na ured@norma.ba ili na telefon 061/524-800.

Piše Aida Kosović dipl. iur, MA Evropske studije

Tekst “Šta je potrebno da se pokrene zadruga” objavljujemo u suradnji sa Norma Consulting Sarajevowww.norma.ba i Farmer.ba 

Vezani tekstovi:

Kako pokrenuti obrt koji se može baviti prodajom poljoprivrednih proizvoda?

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!