AgroMonitor - Prognoza pojava bolesti i štetočina / Kreiranje programa đubrenja / Konstruisanje sistema za navodnjavanje


 

Želite li znati kada će se pojaviti bolesti i štetočine u Vašim usjevima/zasadima, kako povećati prinos, a uz to smanjiti troškove?

AgroMonitor, jedinstvena aplikacija koja je od sada dostupna na tržištu Bosne i Hercegovine, nudi jednostavno rješenje. AgroMonitor je dostupan preko web-stranice www.agromonitor.ba


Mogućnosti su sljedeće: 

Prognoza pojava bolesti i štetočina - alarmiranje proizvođača o mogućnostima pojave bolesti i štetočina kako bi pravovremeno zaštitili svoje usjeve/zasade. AgroMonitor prognozira pojavu sljedećih bolesti i štetočina: 

 

- krastavost / fuzikladij jabuke (Venturia inaequalis (Cooke) Winter);

- plamenjača krompira (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary);
- plamenjača / peronospora vinove loze (Plasmopara viticola (Berkeley & Curtis ex de Bary) Berlese & de Toni);
- plamenjača luka (Peronospora destructor (Berk.) Casp. ex Berk.);
- siva pjegavost celera (Septoria apiicola Spegazzini);
- plamenjača krastavca (Pseudoperonospora cubensis Berkeley & M. A. Curtis);
- jabučni savijač (Cydia pomonella L.); 
- šljivina osica (Hoplocampa flava L.); 
- kupusna muha (Delia radicum L.); 
- mrkvina muha (Psila rosae Fabricius); 
- poljska stjenica (Lygus rugulipennis Poppius (Het., Miridae));


Izračunavanje generalnih potreba za navodnjavanjem - kada i u kojoj mjeri navodnjavati poljoprivredne kulture u aktualnim vremenskim uvjetima;

Kreiranje programa đubrenja - precizan program đubrenja za preko 100 poljoprivrednih kultura;
Uvid u vremenske uvjete - informacije o trenutnim vremenskim uvjetima (temperatura, vlažnost zraka, padavine, smjer i brzina kretanja vjetra, atmosferski pritisak, oblačnost, magla) na vašoj lokaciji.

diVision Agro je prva kompanija na području Bosne i Hercegovine koja nudi uslugu određivanja preciznih potreba za navodnjavanjem poljoprivrednih kultura koje uzgajate – pomažemo Vam da povećate prinose. Ali mi ne stajemo na tome! Tu smo da Vam kažemo kako navodnjavati, kada navodnjavati i sa kojim količinama vode.

Pomoći ćemo Vam da konstruišete sistem za navodnjavanje koji će odgovoriti svim zahtjevima kultura koje uzgajate, uzimajući u obzir sve relevantne faktore koji su prisutni na Vašim parcelama (od tipa zemljišta do topografije terena).

Više informacija o AgroMonitoru i ostalim uslugama koje nudi firma diVision Agro d.o.o. Sarajevo potražite na našoj web stranici (www.divisionagro.ba) ili nas kontaktirajte putem e-maila: info@divisionagro.ba

 

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!