Agronomi savjetuju: Primjena Slavola i Amiksola za oporavak kukuruza


 

U ovoj situaciji najbolje je primijeniti kombinaciju preparata Slavol i Amiksol. Oba preparata su registrovana za organsku proizvodnju, a mogu se primjenjivati u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Preparat Amiksol proširuje lisnu masu, aktivira korjenov sistem tako da biljka što bolje napreduje, izlazi iz stanja stresa i nastavlja nesmetano svoj razvoj.

U uslovima stresa sinteza aminokiselina je smanjena ili potpuno izostaje, stoga se primjenom aminokiselina rješavaju naizgled zabrinjavajući problemi na njivama. Biljke brzo usvajaju aminokiseline koje se direktno uključuju u metabolizam biljke usljed čega se ona brzo oporavlja od stresnih utjecaja iz spoljašnje sredine.

Slavol je tečno mikrobiološko đubrivo, stimulator rasta, koje je sertifikovano za primjenu u organskoj i tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ovaj proizvod je bez hemijskih dodataka i pozitivno djeluje na biljke, zemljište i životnu sredinu. U Slavolu se nalaze azotofiksatori i fosfomineralizatori, kao i auksini koji regulišu sve procese rasta i razvoja biljke.

Slavol sadrži bakterije koje su izdvojene sa površine korjena i umnožene na odgovarajućim hranljivim podlogama.

U procesu umnožavanja kao sekundarne produkte metabolizma stvaraju auksine koji su potpuno prirodnog porijekla.

Preparate Slavol i Amiksol možete koristiti u razmjeri 5l Slavola + 2l Amiksola na 100 litara vode

Izvor: www.cazin.net

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!