Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta raspisuje fotokonkurs - AGRObjektiv


 

Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta raspisuje fotokonkurs - AGRObjektiv

U okviru projekta koji sufinansira Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Asocijacija studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta raspisuje fotokonkurs pod nazivom “AGRObjektiv“.

Cilj konkursa je razvoj svijesti o značaju poljoprivrede i proizvodnje hrane, ali i popularizacija fotografije i umjetnosti među mladima (srednjoškolcima i studentima). Tema ovogodišnjeg konkursa je “Jutro na selu”.

Autori zadržavaju slobodu artističke ekspresije u okviru ponuđene teme.

Fotografije će biti objavljene na Facebook stranici ASPPF i ocjenjivat će se po osnovu dva kriterija; po principu najvećeg broja reakcija na fotografiju bira se 10 fotografija koje ulaze u uži krug izbora, a potom stručni žiri bira najkvalitetnije tri fotografije koje će biti i nagrađene.

Zbog nestabilne epidemiološke situacije izložba uživo za sada neće biti realizirana. Ukoliko u narednom periodu dođe do nekih izmjena svi zainteresirani će biti obaviješteni.

Uslovi:
• Autori moraju biti upisani u srednju školu ili na neki od fakulteta/visokih škola u Bosni i Hercegovini, bilo koje godine i statusa. Organizator zadržava pravo da traži odgovarajuće potvrde na uvid.
• Fotografije moraju biti autorsko djelo kandidata koji istu prijavljuje, a organizator ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih fotografija na konkursu od strane učesnika ili trećih lica.
• Svaki autor može poslati maksimalno jednu fotografiju.
• Fotografije ne smiju sadržavati nikakve tekstualne poruke ili potpise.
• Autori se slanjem fotografije odriču autorskog prava na fotografiju u korist organizatora, a isti ih može koristiti u svrhu štampanja i objavljivanja u printanim ili elektronskim medijima, u promomaterijalima i drugim programskim aktivnostima, bez isplate dodatne naknade.
• Pravo prijave na konkurs nemaju članovi žirija koji će vršiti selekciju fotografija pristiglih na konkurs.

Tehnički detalji:
• Fotografije moraju biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom u prihvatljivoj rezoluciji.
• Autori šalju fotografije na mail (fotografije.asppf@gmail.com).
• Fotografije moraju biti u digitalnom formatu (JPG ili JPEG).
• U mailu prilikom prijave autori su dužni navesti svoje ime i prezime, godinu rođenja, prebivalište, školu/fakultet koji pohađaju, kontakt mail i broj telefona i uređaj kojim je fotografija snimljena (marka i model aparata/telefona).

Prijavom na konkurs, odnosno slanjem fotografija, autori prihvataju sve uslove i zahtjeve konkursa i izjavljuju da su fotografije njihove te da ne krše zakon i autorska prava druge osobe.

Organizator zadržava pravo da prihvati ili ne prihvati radove, odnosno prijave za koje smatra da ne odgovaraju temi postavljenog konkursa, za koje se smatra da nisu autorsko djelo prijavljenih učesnika, koje tehnički ne zadovoljavaju kriterije ili sadrže neprikladan sadržaj.

• Konkurs ostaje otvoren za prijave od dana objavljivanja do 20. novembra/studenog u 23:59.
• Fotografije će biti objavljene 23. novembra/studenog u 12:00 na Facebook stranici Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u jedinstvenom albumu, a učesnici će ih moći dijeliti. Ocjenjivanje za pojedinačne fotografije će se obaviti po principu najvećeg broja lajkova (reakcija).
• Finalno brojanje reakcija i proglašenje pobjednika će se izvršiti u 12:00, 30. novembra/studenog 2020. godine.
Biraju se tri najbolje ocjenjene fotografije, a autori istih će biti nagrađeni.

Pozovite kolege, prijatelje, poznanike, učenike i studente da se prijave na konkurs i osvoje vrijedne nagrade. Tok realizacije projekta pratite putem društvenih platformi Asocijacije studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (Facebook i Instagram), zapratite nas.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Asocijaciju studenata Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta:
• Mail: fotografije.asppf@gmail.com
• Facebook messenger facebook.com/ASPPF
• Instagram Instagram.com/asppf_official 

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!