BiH aplicirala za članstvo u IRO-u (Međunarodna organizacija za malinu)


 

Prošle sedmice je u Bugarskoj održana 11. konferencija IRO-a (Međunarodna organizacija za malinu), na kojoj su uz podršku USAID/Sweden FARMA II projekta po prvi put učestvovali i predstavnici Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH i Udruženja proizvođača, prerađivača, otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća pri privrednoj Komori FBiH.

Stručnjak za sektor voća i povrća na USAID/Sweden FARMA II projektu, Velibor Trifković, po povratku je izjavio: „Pored podnošenja formalnog zahtjeva za članstvo BiH u IRO-u, posjeta ovoj konferenciji bila je veoma korisna za udruženja proizvođača i otkupljivača zbog razmjene informacija i analize stanja kada su u pitanju proizvodnja i plasman zamrznute maline u svijetu. Puno je zajedničkih problema, ali i nade u napredak jer smo mogli sagledati gdje se BiH nalazi u svjetskim okvirima i ta pozicija je obećavajuća.“

„Proteklih par godina evidentna su negativna kretanja cijena maline na svjetskom tržištu i sve zemlje su to osjetile. Pored toga, problemi proizvođača malina gotovo su identični širom svijeta. Pored negativnog uticaja klimatskih promjena, navedeni su i problemi sa bolestima i štetočinama, navodnjavanjem, te nedostatkom radne snage. Od 24 prisutne zemlje samo se Kina nije žalila na manjak radne snage,“ dodao je Trifković.

Međunarodna organizacija za malinu osnovana je prije 20 godina u Čileu i danas uključuje 13 zemalja proizvođača maline iz cijelog svijeta, koje proizvode 90% svjetske maline. Bosna i Hercegovina se prema podacima FAOSTAT-a iz 2016. godine sa proizvodnjom većom od 22.000 tona nalazi na sedmom mjestu po proizvodnji malina u svijetu, te je Savez proizvođača jagodičastog voća u BiH iskoristio ovu priliku za podnošenje zvanične aplikacije ka članstvu u IRO. Zahtjev za članstvo je razmotren na sastanku upravnog odbora IRO održanog nakon Konferencije i rečeno je da će IRO nastaviti komunikaciju sa Savezom u narednom periodu i donijeti zvaničnu odluku na narednoj IRO konferenciji (2020. godine u Poljskoj).

„Učešće na ovoj prestižnoj svjetskoj konferenciji bilo nam je od velikog značaja, prije svega zbog saznanja o svjetskim trendovima u proizvodnji i prodaji maline. Razmijenili smo informacije i iskustva sa svjetskim liderima u proizvodnji i ostvarili kontakte sa stranim partnerima, a sve to ćemo ćemo podijeliti sa lokalnim organizacijama u cilju što bolje pripreme za tekuću sezonu,“ izjavio je Armin Kurbegović, menadžer Saveza proizvođača jagodičastog voća u BiH.

Izvor: www.farmabih.ba

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!