Economic Advisor, kancelarija za privredno savjetovanja. POSTANI USPJEŠAN PRIVREDNIK!


 

Economic Advisor je stručni  partner menadžmenta svih privrednih subjekata. Istražujemo zakonsku regulativu i svoje znanje prenosimo na privrednike, koji imaju samo jednu obavezu implemintirati ga u svoje poslovanje.

Osnovna djelatnost Economic Advisora je pružanje usluga savjetovanja i podrške razvoja i to održivog razvoju privrednika zasnovan na primjeni savremenih tehnologija.

Sigurno poslovanje,organizacija privrednih gastro sajmova, organizacija edukativnih radionica po potrebi privrednih subjekata, neformalno obrazovanje i prekvalifikacija, izrada i upravljanje programa, procedura i pratećih evidencionih lista iz domena sigurnosti hrane, implementacija Haccp Sistema i ostalih međunarodnih standard, interni auditi, interne kontrole i izabir dobavljača, uspostava kriznog menadžmenta, usklađivanje poslovne djelatnosti privrednih subjekta shodno pozitivnim zakonskim regulativama.

Savjetovanje privrednih subjekta za sigurno poslovanje je oblik usluga savremenog menadžment konsaltinga. 

PROGRAMSKO USMJERENJE ECONOMIC ADVISORA

 1. Praćenje zakonske regulative iz domena radne, tržišne, sanitarne, veterinarske  inspekcije i inspekcije za hranu.
 2. Uspostava i upravljanje tima za kontrolu sigurnosti u poslovanju sa hranom;
 3. Uspostava komunikacije sa dobavljačima i zaštita interesa firme;
 4. Osposobljavanje tima za razgovor sa inspekcijskim organima;
 5. Kvalitetan nadzor nad provedbom plana kontrole štetnika;
 6. Pomoć oko uspostave dokumentacije za poslove dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije;
 7. Uspostava evidencija za mjerne uređaje( baždarenje vaga, termometara i ostale opreme;
 8. Uspostava higijensko sanitarne procedure;
 9. Odabir dobavljača za sanitarne knjizice i za higijenski minimuma;
 10. Savjetovanje za izabir firme za poslove dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije;
 11. Savjetovanje iz domena internih edukacija propisani sa pozitivnim zakonskim aktima;
 12. Uspostava protiv požarne zaštite i zaštite radnika na radu;
 13. Savjetovanje iz domena upravljanje otpada;
 14. Savjetovanje iz domena sigurnosti hrane ( trenig opoziva sumnjivih proizvoda);
 15. Uspostava Internih audita;
 16. Uspostava procedure upravljanja dokumentima;
 17. Savjetovanje za pravilno poslovanje sa hranom od prijema, skladištenja do prerade i konačne konzumacije;
 18. Kodeks ponašanja uposlenika (Poštovanje kodeksa higijene);
 19. Uspostava timske komunikacije;
 20. Savjetovanje za tehničko tehnološke projekte, adekvatna pomoć oko procesa registracije objekta i kreiranje dokumentacije i tlocrta objekta po zahtjevima međunarodnih standarda i standarda vladinih organizacija ( Registarcija objekta prilikom Izvoza);
 21. Savjetovanje iz svi sektora shodno Zakonu o hrani BiH i Zakonu o veterinarstvu FBiH i BiH;
 22. Obuka uposlenika shodno pozitivnim zakonskim propisima;
 23. Organizacija privrednih sajmova;
 24. Neformalna obuka ugostitelja, kuhara, pekara i slastičara;
 25. Uspostava kriznog menadžmenta;
 26. Interni nadzor i kontrola dobavljača;
 27. Organizacija privrednih savjetovanja, konferencija i radionica;
 28. Promocija i reklamiranje privrednih artikala, proizvoda i usluga;
 29. Organizacija eskurzija, izleta i turističkih posjeta;
 30. Implementacija HACCP SISTEMA, ISO standarda i ostalih međunarodnih standarda;
 31. Provjera, praćenje rada i izabir certifikacijskog tijela;
 32. Pomoć prilikom registracije izvoznog objekta;
 33. Podrška oko procesa izvoza u zemlje EU;
 34. Uspostava sistema samokontrole i uspostava sljedivosti.

Za više informacije slobodno se javite na: +387 62 877 121 ili na email: economicadvisorbih@gmail.com

USPOSTAVA SIGURNOG POSLOVANJA, SHODNO ZAKONSKOJ REGULATIVI, ZA MIRNO, BEZ STRESNO USPJEŠNO POSLOVANJE!

 

 

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!