FINALNA KONFERENCIJA ERASMUS+ PROJEKTA WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE – BUGI


 
Na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu UNSA je u periodu 7-8.09.2021. godine, u okviru Erasmus+ projekta Western Balkans Urban Agriculture Initiative – BUGI,  održana  završna konferencija.
 
Partneri u projektu su: 
- Univerzitet u Sarajevu, koordinator projekta, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
- Univerzitet „Džemal Bijedić“, Mostar, Bosna i Hercegovina
- Univerzitet u Prištini, Priština, Kosovo
- Univerzitet „Haxi Zeka“ , Peć 
- Univerzitet Donja Gorica, Donja Gorica, Crna Gora
- Alma Mater Univerzitet u Bolonji, Italija 
- Univerzitet u Ljubljani, Republika Slovenija 
- Univerzitet primijenjenih nauka „South Westphalia“ (SWUAS), Dortmund, Njemačka
 
Više o tome možete naći na web stranici: https://www.unsa.ba/novosti/na-poljoprivredno-prehrambenom-fakultetu-unsa-u-okviru-erasmus-projekta-bugi-odrzan
 

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!