INTERNET PROMOCIJA I PREZENTACIJA GREEN ENTREPRENEURSHIP E- PORTAL I ANDROID APLIKACIJA - “WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”


 

U OKVIRU ERASMUS +PROJEKTA “WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”JE ORGANIZOVANA  INTERNET PROMOCIJA I PREZENTACIJA
GREEN ENTREPRENEURSHIP E- PORTAL I ANDROID APLIKACIJA

Prezentacija je održana 27. 05. 2021, putem platforme Google Meet.

Regionalni e-portal “ GREEN ENTREPRENEURSHIP E- PORTAL ” razvijen je u okviru Erasmus + projekta “ WESTERN BALKANS URBAN AGRICULTURE INITIATIVE - BUGI”.

Portal će funkcionisati kao virtualna udruga poljoprivrednika iz urbane poljoprivrede kao i ostalih poljoprivrednika u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo). E-portal povezan je sa službenom web stranicom projekta (www.bugi.unsa.bai služit će za širenje rezultata projekta, kao i na istraživanju regionalnih i međunarodnih sudionika, povećanju vidljivosti učesnika projekta. Istovremeno će poljoprivrednicima, firmama i grupama civilnog društva omogućiti da koriste informacije, literaturu i priručnike razvijene u tokom i nakon projekta. 

Razvijeni regionalni portal će surađivati sa sličnim inicijativama širom svijeta, osiguravajući širenje izvan područja provedbe i korištenja projekta nakon nejgove provedbe.
Portal daje doprinos alternativnim oblicima prodaje i marketinga proizvoda iz urbane poljoprivrede ( kao kratki lanac opskrbe hranom ) i ima pozitivan utiecaj na lokalnu ekonomiju.
Razvijena je Android aplikacija u kojoj će poljoprivrednici upoznati potrošače. 

E-portal za zeleno poduzetništvo  i Android aplikaciju (Green Entrepreneurship e-portal and android application) možete pronaći na: www.greenentrepreneurship.bugi.unsa.ba
Adroid aplikaciju možete skinuti na Google Play: BUGI
I  App Store: BUGI

 

 

GALERIJA


Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!