Javni poziv za program obuke odraslih za zanimanje - Baštovan urbane poljoprivrede iz oblasti Urbana poljoprivredaU okviru Erasmus+ projekta “WESTERN BALKAN URBAN AGRICULTURE INITIATIVE (BUGI)”, koji se implementira uz finansijsku podršku Erasmus+ Programa Evropske Unije, Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA objavljuje Javni poziv

Cilj i namjena ovog stručnog usavršavanja odnose se na usvajanje znanja i praktičnih vještina vezanih za urbanu poljoprivredu, a koje osiguravaju pozitivan društveni utjecaj na pojedince i zajednicu odabirom poljoprivrednih praksi koje su ekološki prihvatljive i ekonomski isplative.

Podrška polaznicima koji će biti primljeni na program obuke za zanimanje „Baštovan urbane poljoprivrede“ će uključivati:

 -        Učionice/sale sa pratećim multimedijalnim uređajima (LCD projektor, odgovarajuće ozvučenje, kamera, skener, printer)

-        Ogledni poligon, laboratorije, zatvoreni objekat – plastenik, staklenik, sa pratećom opremom, posude, sistem za navodnjavanje i ostali repromaterijal neophodan za proizvodnju u skladu sa datim modulom

-        Obučeno nastavno/stručno/predavačko osoblje za izvođenje teoretske i praktične nastave na modulima koji su dio programa Urbane poljoprivrede

-        Nakon završetka nastavnog programa škola će za polaznike organizirati polaganje završnog ispita, koji se polaže pred stručnom komisijom sastavljenom od 6 članova, od kojih je jedan predsjednik komisije

-        Za kandidate koji budu redovno pohađali nastavu (minimalno 80% prisustva časovima obuke), uspješno realizirali praktični dio programa i koji uspješno polože završni ispit dobit će certifikat o uspješno završenom programu i stručnoj osposobljenosti za obavljanje poslova „Baštovana urbane poljoprivrede“, izdat od strane Centra za obrazovanje odrslih SERDA, a u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo.

-        Certifikat o pohađanju obuke za sve polaznike bit će izdat od strane Koordinatora Erasmus+ BUGI projekta

-        Za polaznike programa obuke bit će pripremljena uža i šira stručna literatura i prateći materijali za učenje. Uža stručna literatura podrazumijeva pripremljenu radnu skriptu čiji sadržaj je usklađen sa nastavnim planom i programom obuke. Šira stručna literatura uključuje prijedlog knjiga i drugih pratećih nastavnih materijala koji šire tretira određenu nastavnu tematiku.

Javni poziv

Prijavni obrazac

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!