Na Novom Zelandu uvode porez na ovce i goveda zbog metana


Novi Zeland je predstavio plan za oporezivanje emisije metana ovaca i goveda sa ciljem da se uhvati u koštac sa jednim od najvećih izvora gasova koji stvaraju efekt “staklene bašte”, javlja BBC.

Time bi Novi Zeland postao prva država koja naplaćuje porez farmerima na emisiju metana.

U toj zemlji, s populacijom nešto većom od pet miliona ljudi, gaji se gotovo 10 miliona goveda i 26 miliona ovaca. Gotovo polovina od ukupnih emisija gasova s efektom “staklene bašte”, uglavnom metana, tamo potiče iz poljoprivrede.

Emisije tzv. “staklenih gasova” iz poljoprivrede ranije nisu bile uključene u šemu trgovine emisijama u toj zemlji, zbog čega su oni koji to kritikuju apelovali na vladu da učini više kako bi se zaustavilo globalno zagrijavanje.

Porezi od 2025. godine
Prema prijedlogu, stočari će morati da plaćaju emisije gasova sa njihovih farmi od 2025. godine.

Plan uključuje i podsticaje za farmere koji smanjuju emisije putem aditiva za stočnu hranu, dok bi sadnja drveća na farmama mogla da se iskoristi za neutralisanje emisija.

Novac prikupljen od tog poreza biće uložen u istraživanje, razvoj i savjetodavne usluge za poljoprivrednike, objavilo je Ministarstvo za životnu sredinu.

Iz Ministarstva finansija ranije je rečeno kako je planirano 2,9 milijardi novozelandskih dolara (1,75 milijardi eura) za program borbe protiv klimatskih promjena, koji će se finansirati iz sistema trgovine emisijama koji će oporezovati zagađivače.

www.balkans.aljazeera.net

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!