Novi zakon na Filipinima: Učenici ne mogu da završe školu ako ne posade bar 10 stabala


 

Učenici/studenti moraju da posade najmanje 10 stabala kako bi završili osnovnu, srednju školu i fakultet, predviđa novi zakon donijet na Filipinima.

“S više od 12 miliona učenika koji su završili osnovnu školu, gotovo pet miliona učenika koji su završili srednju školu i gotovo 500.000 diplomaca na fakultetu svake godine, ova inicijativa, ako se pravilno sprovede, osiguraće da se godišnje posadi najmanje 175 miliona novih stabala. Tokom jedne generacije, u okviru ove inicijative, može se posaditi i do 525 milijardi stabala“, rekao je Gari Alehano, autor prijedloga.

“Čak i uz stopu preživljavanja stabala od samo 10 odsto, to bi značilo da će mladima na raspolaganju biti još 525 miliona stabala u kojima će moći da uživaju u budućnosti“, dodao je.

Stabla će se saditi na šumskim, zaštićenim, civilnim i vojnim područjima, mangrovima, zatim u urbanim područjima, a sve prema planovima ozelenjavanja jedinica lokalne samouprave. Takođe, sadiće se i oko neaktivnih i napuštenih rudnika i na svim drugim prikladnim zemljištima.

Stabla moraju biti prikladna za lokaciju, klimu i topografiju područja, a prednost će imati sadnja autohtonih vrsta drveća.

Prema zakonu, Ministarstvo obrazovanja i Komisija za visoko obrazovanje biće nadležna tijela, u partnerstvu s Odjeljenjem za životnu sredinu i prirodne resurse, Odjeljenjem za poljoprivredu, Odjeljenjem za agrarnu reformu i vladinim agencijama.

Agencije su odgovorne za osnivanje rasadnika, proizvodnju sadnica i pripremu mjesta sadnje, zatim za praćenje i ocjenjivanje sadnje i za tehničku podršku i savjetodavne usluge. Takođe, moraju osigurati sigurnost, prevoz, protivpožarnu zaštitu i medicinsku podršku.

Autor: Index.hr / Impuls

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!