PITAJ AGRONOMA - Nova besplatna usluga MKF LIDER i Farmer.ba 

Farmer.ba u saradnji sa Mikrokreditnom Fondacijom LIDER pokreće novu rubriku “Pitaj Agronoma”.   

Naime, u zadnje vrijeme smo dobili veliki broj različitih upita naših građana, ali i proizvođača vezanih za uzgoj, zaštitu, sadnju i sl., tako da će svi zainteresovani imati mogućnost da postave pitanje stručnoj osobi i na jednom mjestu pronađu odgovore.

Naš stručni saradnik u ovoj rubrici je Bekir Dolić, Bacc.Agr. (Samostalni stručni poljoprivredni savjetodavac – Agronom) iz Cazina koji na području BiH vrši stručni nadzor nad preko 150 voćnjaka različitih voćarskih kultura, gdje radi rezidbe, programe ishrane i zaštite te ostale stručne preporuke.

Više o njegovom radu možete pogledati na: Bekir Dolić - Stručni poljoprivredni savjetodavac

U sklopu Pitaj Agronoma, imati ćete priliku dobiti besplatne savjete za biljnu proizvodnju:

  • sjetva,
  • sadnja,
  • ishrana,
  • zaštita,
  • podizanje trajnih nasada,
  • odabir sorti i vrsta,
  • agrotehnika,
  • rezidbe (pomotehnika)
  • ostali savjeti vezano za uzgoj voćarskih, ratarskih, povrtlarskih i cvjećarskih kultura.

Kako biste dobili što konkretniji odgovor, pitanja trebaju biti jasna kratka i precizna. Svi odgovori u sklopu rubrike Pitaj Agronoma su informativnog karaktera.

Pitanja možete slati na Facebook stranicu LIDER-a ili na Facebook stranicu Farmer.ba

Sva pitanja i odgovori biti će dostupni na FB stranicama LIDER i Farmer.ba

Vaš Farmer.ba i MKF LIDER

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!