Poziv Ambasade Republike Turske bh. firmama za posjetu sajmovima u Turskoj


Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je obaviještena od Ambasade Republike Turske u Sarajevu da će se u novembru mjesecu u Republici Turskoj, pored ranije najavljenih sajmova,  održati još sedam sajmova, i to:

1. Sajam poljoprivrede, prehrane i stočarstva,

2. Sajam poljoprivrede, stočarstva, peradarstva i mliječne industrije,

3. Sajam prehrambene opreme i usluga za hotele, restorane i ugostiteljstvo,

4. Sajam orašastih plodova, povrća i voća, logistike i tehnologija,

5. Izložba i kongres hidraulike i pneumatike,

6. Expo Halal Sajam (OIC- Organizacija islamske saradnje) i

7. Eurasia sajam biljaka 2017- Izložba cvijeća u Istanbulu.

U okviru svakog sajma održat će se “Buyer Mission Program“. Programom je predviđen brifing za privrednike, bilateralni razgovori sa turskim privrednicima i posjeta proizvodnim postrojenjima.

Učesnicima iz Bosne i Hercegovine (po jedan predstavnik iz kompanije) svakog programa biće plaćeni troškovi smještaja sa doručkom. Poznavanje jednog od tri strana jezika (engleski, njemački ili francuski) je obavezno. Također, učesnici trebaju posjedovati ovlasti za odlučivanje u kupovini.

Zainteresirani za učešće u nekom od programa potrebno je da popunjen aplikacioni formular (u prilogu) dostave Uredu savjetnika za trgovinu Ambasade Republike Turske u Sarajevu najkasnije do datuma koji su navedeni u priloženoj tabeli na broj faksa: 033/ 208 562 ili putem e-maila:saraybosna@ekonomi.gov.tr, nakon čega će iz Ureda biti kontaktirane samo one kompanije koje budu izabrane za učešće.

Termini održavanja sajamova i “Buyer Mission Programa”- Rokovi za prijavu

Aplikacioni formular za “Buyer Mission Program“

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!