Poziv na Kongres "Budućnost maline"


 

Udruženje proizvođača, prerađivača, otkupljivača i izvoznika jagodičastog voća Privredne/Gospodarske  Komore Federacije BIH, uz podršku i saradnju USAID/Sweden FARMA II projekta organizira Prvi Kongres malinarstva Federacije BiH na temu: ''Budućnost maline''. Kongres je namijenjen svim učesnicima uključenim u lanac proizvodnje, prerade i plasmana jagodastog voća u BiH i održati će se u utorak, 27.02.2018. godine, sa početkom u 10.45 sati, u Hotelu Hills Ilidža/Sarajevo.


U prvom dijelu događaja predviđene su prezentacije koje će predstaviti ključne pokazatelje u oblasti proizvodnje i plasmana maline, te definisati neke od najvećih izazova danas u sektoru, dok je za drugi dio kroz panel diskusiju predviđena interakcija učesnika Kongresa na donošenju kvalitetnih zaključaka za unapređenje ukupnog stanja u sektoru.

Cilj manifestacije je da se naglase pozitivni efekti dosadašnjeg razvoja malinarstva na privredu BiH, te da se predlože konkretna rješenja u oblasti proizvodnje, prerade, plasmana i institucionalne podrške daljem razvoju sektora jagodastog voća. Unapređenje konkurentnosti i kvaliteta maline može se ostvariti samo kroz saradnju proizvođača, prerađivača, izvoznika i nadležnih institucija.

Potvrdu prisustva potrebno je izvršiti najkasnije do 23.02.2018. godine putem linka (goo.gl/Ss7UiJ).

Agendu događaja preuzeti ovdje.

Izvor: www.kfbih.com

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!