Šta je kućna radinost i koji to zakoni definišu?


 

Domaća radinost je djelatnost izrade  i dorade predmeta kod kojih preovladava ručni rad i usluge u domaćinstvu.

Definisana je Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima. Ova djelatnost se može obavljati samostalno ili uz pomoć članova zajedničkog domaćinstva.

Obavljanje domaće radinosti se upisuje u Obrtni registar u nadležnoj Općini.  Posebnim pravilnikom su određene djelatnosti koje se smatraju domaćim radinostima.

Za nju važi procedura za osnivanje obrta.

Napomena: za ovaj oblik poslovanja ne morate imati fiskalnu kasu na osnovu Zakona o fiskalnim sistemima.

Ako imate dodatnih pitanja vezano za pokretanje domaće radinosti, možete nam se obratiti za pravni savjet na ured@norma.ba ili na telefon 061/524-800.

Piše: Aida Kosović dipl. iur, MA Evropske studije

Tekst “Šta je kućna radinost i koji to zakoni definišu?” objavljujemo u suradnji sa Norma Consulting Sarajevo – www.norma.ba i Farmer.ba 

Vezani tekstovi:

Šta je potrebno da se pokrene zadruga u BiH, odnosno FBiH?

Kako pokrenuti obrt koji se može baviti prodajom poljoprivrednih proizvoda?

Želim da prodajem pčelinje proizvode. Kako da prijavim pčelarsku djelatnost?

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!