ŠVEDSKA PETOGODIŠNJIM PROJEKTOM PODRŽAVA POLJOPRIVREDU U BIH SA 13 MIL. KM


U organizaciji Švedske Ambasade u Bosni i Hercegovini danas je u Sarajevu organizovan dan FARMA projekta u okviru kojeg švedska i američka vlada zajedno pružaju podršku poljoprivrednom sektoru u BiH.

Ambasador Švedske u BiH Anders Hagelberg ovom prilikom obraćajući se medijima je kazao da je ukupan doprinos njegove zemlje tom petogodišnjem projektu 13 miliona KM, dok je je angažman Švedske na razvoju BiH od 90-ih godina prošlog vijeka do danas dosegao milijardu KM za pomoć na putu ka članstvu u EU.

“Putujući po Bosni i Hercegovini vidio sam  se uvjerio da je poljoprivreda jedan od najperspektivniji sektora u BiH, međutim mnogo je poljoprivrednog zemlišta nije iskorišten a, u budućnosti  bi mogao biti vrlo važan za razvoj”, kazao je Hagelberg, dodajući kako  nakon današnjeg susreta sa poljoprivredni proizvođačima mnogo više vjeruje u budućnost ove zemlje.

Smatra kako je za daljnji razvoj poljoprivrede u BiH neophodno što prije usvojiti strategiju ruralnog razvoja u BiH.

Ambasador je kazao kako se Švedska fokusira na tri sektora kroz razvojnu saradnju u BiH, a to su: sektor okoliša sektor vladavine prava i sektor ekonomskog razvoja.

“U okviru Sektora ekonomskog razvoja mi pomažemo razvoj poljoprivrednog sektora jer je to  u BiH očigledan potencijal za dalji razvoj2, kazao je Hagelberg.

Direktor Federalane uprave za inspekcijaske poslove FBiH Anis Ajdinović naveo je da ta institucija blisko sarađuje s USAID/Sweden FARMA II  projektom, koji smatraju jednim od najznačajnijih projekata u BiH kad je u pitanju sistem kontrole hrane.

Smatra kako će njegovom realizacijom biti unaprijeđen rad inspekcijskih organa, kao i rad labaratorija u BiH na kontroli hrane.

Mirel Dedukić iz kompanije Madi d.o.o. koja je bh. i regionalni lider u proizvodnji piletine i proizvoda od pilećem mesa kazao je kako imaju veliku podršku od USAID/Sweden FARMA II projekta i ta se pomoć ogleda u vidu angažovanja konsultanata i edukacije.

Projekt USAID/Sweden FARMA II  započet je u januaru 2016. i planirano je da završi u januaru 2021.

Projekt nastoji pružiti tehničku pomoć i obuku kroz program prilagođen potrebama korisnika radi unapređenja konkurentnosti prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda kroz širenje ekološki održive proizvodnje i prerade, te povećanje proizvodnje prehrambenih proizvoda višeg stepena prerade.

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!