Zadruge u Europi


 

Pojam: cooperative society = zadruga


Nastanak prvih zadruga seže više od dvije stotine godina u prošlost, kada su ruralni poduzetnici i poljoprivrednici odlučili objediniti svoje resurse i međusobno si pomoći u prevladavanju zajedničkih problema, prvenstveno ograničenog pristupa tržištu. S vremenom, počele su nastajati zadruge radi pomoći siromašnima u izbjegavanju zaduživanja i osiguravanjem pristupa kvalitetnijoj robi i uslugama. Od tada su se zadruge razvile u mnogim područjima, od proizvodnih do financijskih usluga, potaknute željom za pravednijim načinom rada i poslovanja. U Europskoj uniji pojam zadruge označava autonomnu dobrovoljnu organizaciju u okviru koje se okupljaju članovi kako bi ostvarili zajedničke ekonomske, socijalne i kulturološke ciljeve putem demokratski vođene organizacije.

Osnovne značajke zadruga su:

  • Mogućnost slobodnoga, otvorenoga i dobrovoljnog udruživanja i povlačenja iz zadružnog poduzeća
  • Demokratska struktura u kojoj svaki član ima jedan glas, odluke se donose na temelju volje većine, a izabrano vodstvo odgovara članovima zadruge.
  • Pravedna raspodjela dobiti.
  • Autonomnost i nezavisnost.

Zadruge postoje kako bi ispunjavale potrebe svojih članova koji zadrugama pridonose svojim kapitalom, ulozima i kontrolom poslovanja. Uglavnom, sva poduzeća posluju radi zastupanja interesa većinskih vlasnika, odnosno investitora. No u zadrugama je povrat na kapital (koji je u nekim slučajevima dopušten) uvijek podređen drugim interesima (na primjer, integraciji osoba s invaliditetom). Podaci Europske komisije ukazuju na važnost zadruga u europskom gospodarstvu; danas u Europskoj uniji posluje približno 250.000 zadruga sa 163 milijuna zadrugara (svaki treći građanin EU-a) i zapošljavaju blizu 5,4 milijuna ljudi. Važnost zadruga u gospodarstvu Europske unije vidljiv je i u značajnim tržišnim udjelima u različitim sektorima u većini zemalja članica, kao što su:

poljoprivreda
(83% u Nizozemskoj, 79% u Finskoj, 55% u Italiji i 50% u Francuskoj);

šumarstvo
(60% u Švedskoj i 31% u Finskoj);

bankarski sektor
(50% u Francuskoj, 37% na Cipru, 35% u Finskoj, 31% u Austriji i 21% u Njemačkoj);

trgovina / maloprodaja
(potrošačke zadruge u Finskoj imaju tržišni udio od 36%, a u Švedskoj 20%);

farmaceutska industrija
(21% u Španjolskoj i 18% u Belgiji);

informacijske tehnologije stanovanje i zanatska proizvodnja.

zadruge u europi1

Prema istim podacima, objavljenima na internetskim stranicama Europske komisije, u Italiji zadruge imaju udio od gotovo 15% u ukupnom gospodarstvu. Također, veliku ulogu zadruge imaju u uslužnom sektoru, u pružanju ugostiteljskih, računovodstvenih pravnih i marketinških usluga za skupine poduzeća (na primjer, vodoinstalateri, frizeri, taksisti i sl.)

Posljednjih godina organizacijski oblik zadruge ima sve veću ulogu u djelatnostima općeg interesa kao što je obrazovanje, promet i energija. Statut europskih zadruga usvojen je 22. srpnja 2003. u cilju pružanja odgovarajućega pravnog okvira u poslovanju zadruga, kako bi se olakšale i pojednostavile njihove prekogranične i transnacionalne aktivnosti. Statut europskih zadruga nastavlja se na Statut europskih kompanija iz 2001. godine, no prilagođen je specifičnim značajkama zadružnih organizacija.

Osim poslovanja zadruga, Statut europskih zadruga također uređuje udruživanje svih vrsta poduzeća s namjerom ostvarivanja zajedničkih koristi, kao što je ulazak na nova tržišta, postizanje ekonomije razmjera, zajedničke razvojne aktivnosti i slično. Statutom je omogućeno udruživanje pet ili više građana Europske unije iz više od jedne zemlje članice u europsku zadrugu (SCE - SOCIETAS COOPERATIVA EUROPAEA). Europska zadruga je, poput svih zadruga, pravna osoba čiji članovi (fizičke ili pravne osobe) obavljaju različite aktivnosti zajedno, dok istodobno zadržavaju svoju neovisnost. Članovi europskih zadruga najčešće su klijenti ili dobavljači zadruge i direktno su uključeni u izvršavanje aktivnosti zadruge kao i u upravljanje zadrugom. Kao što smo već naveli, prema podacima Europske komisije, danas u Europskoj uniji posluje približno 250.000 zadruga sa 163 milijuna zadrugara (svaki treći građanin EU-a) i zapošljavaju oko 5,4 milijuna ljudi.

Prema istraživanju koje je provelo udruženje Cooperatives Europe Asbl. u 2010. godini na temelju podataka svojih članica iz 2009. godine, najviše zadruga registrirano je u Italiji, za kojom slijede Španjolska i Francuska. U slijedećoj tablici dan je pregled broja registriranih zadruga (članica Cooperatives Europe) u zemljama članicama Europske unije i u ostalim promatranim zemljama. Važno je napomenuti da se rezultati ovog istraživanja odnose samo na zadruge članice Cooperatives Europe Asbl. te da u istraživanje nisu uključeni francuske školske zadruge (njih 50.000 s 5 milijuna članova), kao niti zadruge iz sektora osiguranja, koje su istupile iz Cooperatives Europe 2007. godine. U ostalim promatranim zemljama EU-regije evidentirano je 20.499 zadruga s gotovo 15 milijuna članova i 635.198 zaposlenih. Zbrojimo li podatke u gornjim tablicama, doći ćemo do činjenica da u promatranim zemljama EU-regije posluje 157.606 zadruga sa 122.858.410 članova, u kojima je zaposleno čak 5.357.246 zaposlenih.

zadruge u europi

Izvor:www.zadruga.obz.hr

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!