Proizvodi za radnju: Autohtoni polutvrdi sir - Farma Dolić


Više o : Autohtoni polutvrdi sir - Farma Dolić

 

Autohtoni polutvrdi sir proizveden na farmi “Dolić” na Brezovoj Kosi (Skokovi) - Grad Cazin.

Farma se nalazi na Muratovom brdu na 500m nm.v. Mliječne krave se uzgajaju po sistemu ekološkog stočarstva. Sva hrana za krave je proizvedena na gazdinstvu na ekološki način bez primjene pesticida, inokulanata ili antibiotika. 

Grla se redovno kontrolišite i pregledavaju uzorkom krvi i mlijeka od nadležne veterinarske institucije te otkupljivača mlijeka.
Vlasnik farme ujedno je i inžinjer poljoprivrede koji je ovaj autohtoni proizvod prvi u historiji koji je opovrgnuo fizikalno-hemijskim i organoleptičkim analizama u sklopu naučnog istraživanja za diplomski rad još 2014. godine.
Podaci iz ovog diplomskog rada dozvoljavaju ovom proizvodu da dobije oznaku geografskog porijekla i time bude upisan kao autohtoni proizvod. Ideja za ovo se rodila 2013.godine kada se desio tržišni pad cijene mlijeka.

Sir se javlja u tri forme:
- svježa forma
- dimljena forma
- forma nakon kratkotrajnog zrenja

Ovdje u ponudi imamo dimljenu formu. Dimljenje se također vrši na tradicionalni način što je dodatna značajka tokom registracije ovog autohtonog proizvoda.

Tokom proizvodnje tj. tehnološkog postupka širenja koriste se ponekad začini ili neki dodaci, a ovdje u ponudi imamo sljedeće:

1. Klasični (bez dodataka),
2. Paprika + poriluk,
3. Svježi bijeli luk + peršin,
4. Svježi bijeli luk.
Cijena: 25.00 KM/kg

Za sva ostala pitanja slobodno se javite na kontakt telefon: 062 468 285

Farma Dolić - Cazin

 

Autohtoni polutvrdi sir - Farma Dolić


  • Brezova Kosa 74. 77227 Pećigrad
  • 062 468 285
  • bekir.dolic@gmail.com

Mapa