Proizvodi za radnju: Mrvica Cheese Factory & Farma Basna


Više o : Mrvica Cheese Factory & Farma Basna

Mrvica Cheese Factory & Farma Basna

Na ograncima Nišićke visoravni na oko 1.000 m nadmorske visine odvija se ekološki uzgoj autohtone balkanske pasmine goveda “Buša“.

Rijedak prizor stada Buša, danas se može vidjeti samo još na dvije farme u BiH. Njihovo mlijeko je kvalitetnije od mlijeka ostalih rasa goveda, jer ima 7% masnoće.

Također, na ovoj farmi uzgajaju se i Alpino koze porijeklom iz Austrije koje daju mlijeko visokog kvaliteta. Kozije mlijeko je bogat izvor proteina visokog kvaliteta, vitamina i minerala. Jedan litar kozijeg mlijeka sadrži 32 grama proteina, što je dovoljna dnevna potreba za dijete od 11 godina ili 70% od dnevne potrebe jedne trudnice.

Kozije mlijeko se lakše probavlja od kravljeg jer je njegova mliječna mast sastavljena od manjih čestica.  Kozije mlijeko je i dobar izvor mineralnih materija koje su potrebne ljudskom organizmu.

Mrvica Cheese Factory je mala manufakturna proizvodnja sira i jogurta koja prerađuje visokokvalitetno mlijeko dobijeno sa farme Basna.

Godinu dana naši tehnolozi uz pomoć iskusnih francuskih sirara uče tehnologije i recepte proizvodnje sira koje nudimo. Sva proizvodnja, od samog prijema mlijeka, pa do dobijanja gotovog proizvoda, se obavlja pod strogim stručnim nadzorom te po najvisočijim standardima kvalitete.

Na nivou naše cijele grupacije je implementiran i certificiran HACCP standard što daje garanciju sigurnost naših proizvoda od farme do trpeze.

Za naše proizvode može se reći da su EKOLOŠKI i da predstavljaju ZDRAVU HRANU, iz razloga što je mlijeko dobiveno mužom krava i koza hranjenih na pašnjacima koji nikad nisu tretirani nikakvim hemijskim preparatima, a postupak obrade mlijeka u sir i jogurt  je u potpunosti u skladu sa svim normama potrebnim za ovakvu proizvodnju.

 

 

Mrvica Cheese Factory & Farma Basna


Mapa