Proizvodi za radnju: Protivgradna mreža


Više o : Protivgradna mreža

UGRENOVIC d.o.o. je firma koja se bavi prodajom i montazom protivgradnih sistema na vocnjacima za zastitu od leda. Posijedujemo protivgradnu mrezu vrhunskog kvaliteta, betonske stubove kao i svu ostalu potrebnu opremu koja je potrebna da se postavi jedan kvalitetan sistem koji ce pruziti punu zastitu zasadu od elementarnih nepogoda.

Osim protivgradnom zastitom, firma UGRENOVIC d.o.o. se bavi prodajom i drugih vrhunskih proizvoda koji su neophodni za moderno vocarstvo, povrtlarstvo, cvijecarstvo i vinogradarstvo. U paleti nasih proizvoda se nalaze proizvodi za sledece namijene, a vecina od njih je na listi proizvoda za biolosku proizvodnju i uzgoj hrane.

OPLODNJA proizvodi za hemijsku oplodnju i oprašivanje voća i povrća. Problem sa kojim se susreću naši proizvođači.

STIMULACIJA proizvodi za razne stimulaciju, za na primjer u slučaju jako niskih i visokih temperatura, kao i bolju krupnoću.

PROREDA sredstva za hemijsku proredu voća. Jako bitan faktor za kvalitet plodova i biljaka.

PROTIV OPADANJA sredstva protiv opadanja voća pred berbu zbog otežalosti plodova.

OŽIVLJAVANJE KORIJENJA I ZA RASADE sredstva za oživljavanje korijenja kod zeljastih i drvenastih biljaka kod sađenja i presađivanja.

BOLJE ZAMLJIŠTE I SAM KORIJEN BILJKE sredstva za pripremu terena i zemlje ispod biljke kao i za korijen biljke i bolje usvajanje hranjivih materija iz zemljišta.

STAKLENIČKA I PLASTENIČKA sredstva za stakleničku i plasteničku proizvodnju povrća, cvijeća i drugog.

 

Napominjemo da naši proizvodi nisu pesticidi i ne spadaju ni u jednu grupu otrova na Evropskoj i svjetskoj listi proizvoda.

Protivgradna mreža


Mapa