Kategorija: SADNICE

Sjetva je sijanje sjemena različitih biljnih vrsta. Sjetva se obično obavlja na početku vegetacije (proljetna sjetva) ili pri kraju vegetacije (jesenska sjetva). Vrijeme sjetve ovisi i o pojedinoj biljnoj vrsti. U proljeće se sije, kada dođe do odgovarajuće temperature i vlažnosti tla. U previše hladnom tlu sjeme klije presporo ili uopće ne klije. Prije sjetve tlo se priprema poljoprivrednim radovima kao što su: oranje, drljanje, tanjuranje, čime se tlo usitnjava, rahli i prozračuje.

Pretraga

Marketing