PRIJAVITE SE ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM SAJMU PLMA 2020 U AMSTERDAMU


 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, kao član Evropske poduzetničke mreže, a u partnerstvu sa Sweden/USAID FARMA II projektom, organizira posjetu Međunarodnom sajmu „PLMA-WORLD OF PRIVATE LABEL”, koji se održava 26. i 27.05.2020. godine u Amsterdamu (Holandija).

Međunarodni sajam PLMA 2020 „World of Private Label“ održat će se u izložbenom centru RAI u Amsterdamu, gdje će se predstaviti više od 2800 izlagača/kompanija, uključujući gotovo 60 nacionalnih i regionalnih paviljona. Izložbeni program uključuje svježu, zamrznutu i rashlađenu hranu, sušene proizvode i pića, kao i kategorije neprehrambenih proizvoda kao što su kozmetika, sredstva za higijenu, zdravlje i ljepotu, različiti potrošački proizvodi za domaćinstva i kuhinje.

Svrha ove poslovne misije je posjeta pomenutom sajmu i moguća organizacija unaprijed dogovorenih b2b susreta sa poslovnim partnerima iz Holandije i Belgije za maksimalno 10 bh. kompanija iz sektora proizvodnje i prerade voća i povrća. Financiranje poslovne misije se obezbjeđuje na bazi zajedničke participacije u troškovima (cost-sharinga) između organizatora (VTK/STK BiH i Sweden/USAID FARMA II projekta) i bh. kompanija, pri čemu organizatori snose:

  • troškove smještaja u Amsterdamu – dva noćenja za po jednog predstavnika po firmi koji aktivno govori engleski jezik,
  • troškove organizacije i promocije b2b sastanaka (sala, hrana i piće) i
  • troškovi sajamskih ulaznica (po jedan predstavnik po firmi).

Kompanije učesnice će snositi troškove prevoza na relaciji Sarajevo-Amsterdam-Sarajevo za svoje predstavnike, troškove lokalnog prevoza kao i troškove dnevnica, putnog osiguranja i druge lične troškove svojih predstavnika.

Pravo na učešće u ovoj poslovnoj misiji imaju:

  •  bh. kompanije iz oblasti proizvodnje i prerade voća i povrća sa iskustvom u izvoznim poslovima;
  •  kompanije koje su strateški opredijeljene za izvoz na tržište EU i imaju adekvatan kvalitet proizvoda;
  •  kompanije koje su aktivni članovi V/STKBiH (prenost pri odabiru prijava će imati kompanije koje redovno izmiruju obaveze plaćanja članarine);
  •  kompanije koje mogu osigurati prisustvo najmanje jednog predstavnika koji aktivno komunicira na engleskom jeziku.

Kompanije koje budu učestvovale u ovoj posjeti biće dužne dostaviti dokaze o vlastitom učešću u troškovima (račune za avio karte, putne naloge i sl…) u svrhu izrade finalnog izvještaja za donatore. Također, kompanije koje iz neopravdanih razloga nakon rezervacije smještaja i ulaznica otkažu učešće biće obavezne izmiriti ove troškove koje bi VTK/STK BiH inače snosila u njihovo ime.

Pozivamo sve zainteresirane bh. kompanije koje zadovoljavaju navedene kriterije, da prijavu u prilogu dostave na priloženom obrascu najkasnije do 28.02.2020. godine na kontakt e-mail adrese: tijana.muhamedagic@komorabih.ba i/ili rados.sehovac@komorabih.ba. Za sve dodatne informacije možete kontaktirati naše osoblje na broj 033 566 183; 033 566 184 ili 033 566 235.

Izvor: www.farmabih.ba

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!