Šta donosi odobrenje izvoza jaja za preradu i proizvoda od jaja u EU?


 

Nakon pozitivnih vijesti za dobijanje odobrenja za izvoz pilećeg mesa i proizvoda od pilećeg mesa u EU, posljednja sjednica Stalnog komiteta za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje - Sekcije za kontrole i uslove uvoza Evropske komisije donijela je novosti i za proizvođače jaja. Informacija o odobrenju izvoza jaja za preradu i proizvoda od jaja još jedan je korak na putu liberalizacije tržišta EU za bh jaja, otvarajući tako put i za proizvode u čiji sastav ulaze jaja proizvedena u BiH. Nebojša Rakić iz udruženja Zajednica živinara RS pozdravlja odluku, te govori o izazovima koji slijede.

“Ovim je još jednom potvrđeno da je naša živinarska proizvodnja na nivou standarada Evropske unije. Izvoz jaja za preradu u zemlje Evropske unije će ohrabriti naše proizvođače. Drago nam je što će od ove vijesti direktne koristi imati i cijela prehrambena industrija”, poručuje Rakić.

U sklopu podrške nadležnim tjelima BiH i entiteta, USAID/Sweden FARMA II je izvršio pripremu privatnog i javnog sektora kroz simulacije posjeta inspektora EU kod četiri proizvođača jaja, ali i kroz niz teoertskih i praktičnih obuka namijenjenih prije svega proizvođačima, ali i farmerima širom zemlje. Također, proizvođačima i farmerima je pružena i podrška u sklopu grant programa, ali i direktno kroz obuke o uvođenju HACCP-a, sistema analize i kontrole sigurnosti u rukovanju, proizvodnji, distribuciji i deklarisanju proizvoda. No, posao još nije završen.

“Optimista sam i po pitanju izvoza konzumnih i rasplodnih jaja koji se može očekivati u narednom periodu. Naši proizvođači već dugo vremena imaju godišnje programe zaštite od salmonele koje verifikuje nadležno ministarstvo. Potrebno je da se kontrola prihvati od strane Komisije EU, što očekujemo da će riješiti organi vlasti u BiH. Posebno bih istakao da se do ovog značajnog uspjeha došlo zajedničkim aktivnostima i projektima u proteklom periodu, između živinara BiH i USAID/Sweden FARMA II projekta, u saradnji sa javnim institucijama”, poručuje Nebojša Rakić iz Zajednice živinara RS.

Dobre vijesti pozdravljaju i u kompaniji „Bingo“.

“S obzirom da smo među većim proizvođačima konzumnih jaja u Bosni i Hercegovini, te da postoji namjera širenja kapaciteta za 100% u pravcu alternativnih eksploatacija, a da tokom proizvodnje imamo i jaja B klase za dalju industrijsku preradu, jako nam je bitno ići u izvoz prema EU, kako samih konzumnih jaja, tako i u slučaju naših partnera koji proizvode produkte od jaja za tržište EU. Potrebni su napori i proizvođača, državnih institucija, kao i nevladinih organizacija kako bi se što prije finalizirala priča oko izvoza i konzumnih jaja na tržište EU, te bi čitava proizvodnja ovog tipa bila zaokružena u smislu izvoza u zemlje EU”, poručuje Enes Omerović, rukovodilac peradarske proizvodnje u kompaniji “Bingo”.

Da je izvoz konzumnih jaja naredni važan korak, potvrđuje i statistika koja pokazuje porast izvoza, uprkos tome što je fokus i dalje na zemljama regije. „Najviše izvozimo svježa konzumna jaja što čini oko 70% vrijednosti izvoza jaja, dok uvozom dominiraju oplođena kokošija jaja sa 71% od ukupne vrijednosti. Pozitivni trend u kategoriji svježih kokokšijih jaja potvrđuju odnosi gdje je pokrivenost uvoza izvozom 533%“, upućuju pokazatelji USAID/Sweden FARMA II projekta koji su predstavljeni javnosti u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH.

Kompanija “Agreks” iz Donjeg Žabara je dobar primjer kompanije koja se prvenstveno bavi proizvodnjom konzumnih jaja, koji pokazuje da cijela zajednica može osigurati privredni razvoj na temeljima snažne poljoprivrede i jakog peradarskog sektora.

"Od male firme koja je počela kao trgovačka, 'Agreks' je nastavio svoj rast kroz razvoj proizvodnje. Imali smo jasan cilj, htjeli smo dići proizvodnju i iskoristiti tradiciju živinarstva ovog kraja, te je povezati sa bogatim iskustvom zemalja u regiji i savremenim praksama. Ova firma je svoj uspjeh bazirala na ljudima i spremnosti da radimo sa stručnjacima. Uvezali smo cijeli sistem od farme do trpeze, i danas posjedujemo fabriku stočne hrane, matična jata, farme za uzgoj koka, te farme za proizvodnju konzumnih jaja. Samo u našoj kompaniji je 105 zaposlenih, te veliki broj ljudi koji su na indirektan način povezani sa našom firmom", objašnjava Predrag Miličić, direktor kompanije „Agreks“.

Proizvođači širom zemlje računaju na nove prilike i rasterećenje domaćeg tržišta otvaranjem onog Evropske unije. Prvi korak se dogodio prošle sedmice, kada je odobren izvoz jaja za preradu i proizvoda od jaja u Evropsku uniju, a svi učesnici u sektoru vjeruju da će se trendovi ‘dobrih vijesti’ nastaviti.

Izvor: www.farmabih.ba

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!