Visočka pečenica postala zaštićen nacionalni proizvod


 

Na osnovu zahtjeva koji je podnijelo Udruženje mesoprerađivača ‘Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke’ (ViPS), a na prijedlog Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini,

Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine donijela je Rješenje o registraciji oznake geografskog porijekla prehrambenog proizvoda ‘Visočka pečenica’.

U prostorijama Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine u Mostaru danas je ‘Visočka pečenica’ i službeno proglašena geografski zaštićenim nacionalnim proizvodom sa posebnom oznakom.

Ideja i želja za očuvanjem i zaštitom ovog visočkog brenda rezultirala je pokretanjem Projekta: “Procedura za zaštitu brenda i dobijanje oznake geografskog porijekla “Visočka pečenica”.

Izvor: www.visoko-rtv.ba

GALERIJA


Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!