Preuzmite četiri prezentacije/analize koje je realizirao USAID/Sweden FARMA II Projekat u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH


 

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH i USAID/Sweden FARMA II predstavili su javnosti analize razmjene za period 2014-2018 u sektoru peradarstva, mljekarstva, šumskih plodova, meda i ljekovitog bilja, te voća i povrća. Preuzmite analize:

Analiza razmjene za period 2014 - 2018: Sektor peradarstva

Analiza razmjene za period 2014 - 2018: Sektor mljekarstva

Analiza razmjene za period 2014 - 2018: Ljekovito bilje, šumski plodovi i med

Analiza razmjene za period 2014 - 2018: Voće i povrće

Izvor: www.farmabih.ba

Facebook komentari

AKO IMAŠ DOMAĆI PROIZVOD

OBJAVI OGLAS!