Kategorija: Sušeno voće i povrće

Suho voće je voće nastalo sušenjem tehnološki zrelog voća prirodnim putem (sunce, vjetar) ili putem mašina kao što je dehidrator hrane, do stepena koji omogućuje dulje čuvanje.

Pretraga

Marketing